กิจกรรมค่ายชุมนุมดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สโมสรนักศึกษา ชุมนุมดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดยท่านอาจารย์สำเนียง ลุนพัฒน์ ที่ปรึกษาชุมนุม ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายชุมนุมดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านการดูวัตถุบนท้องฟ้าจริงด้วยแผนที่ดูดาว และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยใช้กิจกรรมค่าย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน (สมาชิกชุมนุมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน และนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา ม.6 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จำนวน 70 คน)

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?p=363

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.