เช้าวันนี้ (13 ส.ค. 58) เวลา 08.00 น. ณ ห้องค้ำคูณ 4 ชั้น 5 สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักศึกษา ครูอาจารย์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญศิษย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558 บรรยากาศดำเนินไปด้วยความอบอุ่นระหว่างครูอาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล แก่ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคน และเสริมขวัญกำลังใจในการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตสกลนคร