รับสมัครนักเรียนทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2564 วันนี้ – 19 มีนาคม 2564 (จำกัด 55 ทุน)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร#ปิดลงทะเบียนสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 แล้ววันนี้สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพโดยเฉพาะ ลองอ่านเงื่อนไขกันก่อนได้ ถ้าสนใจเข้าไปลงทะเบียนได้เลย ที่ https://www.eef.or.th/notice/career-capital-180220/ หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในภาพลงทะเบียนแจ้งความประสงค์สมัคร ได้ที่ https://forms.gle/eo4VZWNxJrrDMoQbA

คุณสมบัติในการได้รับทุน

ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่องถึง ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 30 ทุน

  • กำลังเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
  • มีศักยภาพในการศึกษาต่อ เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • นักเรียนทุนเสมอภาค หรือมีความสามารถพิเศษ เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ เช่น ความวิริยะ อุตสาหะ ความถนัด เจตคติ ความประพฤติดี.

ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) สาขาช่างไฟฟ้าระบบราง(ระบบขนส่งทางราง) จำนวน 25 ทุน

  • กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
  • มีศักยภาพในการศึกษาต่อ เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • นักเรียนทุนเสมอภาค หรือมีความสามารถพิเศษ เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ เช่น ความวิริยะ อุตสาหะ ความถนัด เจตคติ ความประพฤติดี

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ฯ

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โทร. 042-772-391
ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา ผู้รับผิดชอบโครงการ โทร. 087-234-7853
นายรวี ภูบุญมี โทร. 098-161-5020

หรือที่เพจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.facebook.com/EEFStudent
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.eef.or.th/notice/career-capital-180220/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »