Category: ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนโควต้า (รอบสัมภาษณ์ตรง) ในระดับ ปวช. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พ.ย. 2564

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนัก …

Continue reading

รับสมัครนักเรียนทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2564 วันนี้ – 19 มีนาคม 2564 (จำกัด 55 ทุน)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส …

Continue reading

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครด้วยตนเอง (18 ม.ค. – 31 พ.ค. 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื …

Continue reading

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา 2) 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื …

Continue reading

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา) 7 พ.ย. – 13 พ.ย. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (ระบบรับตรง) ปีการศึกษา 2563 (สมัครพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษ …

Continue reading

สมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะด …

Continue reading

Continue reading

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมแล …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK :&nbs …

Continue reading

Translate »