คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

#หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ

#หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.09 8602 2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.