คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562 และเปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ RDII ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด บริษัท บ้านปู อินเฟอร์เนจี จำกัด โดยผู้ได้รับทุน จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง 15,000 บาทต่อเดือน ทุนค่าเล่าเรียนฟรี ค่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ และโอกาสอื่นๆ มากมาย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุนตามลิงค์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-H8FMjsgELNBYujv2nsPjJaS7ybW7Y6RUaMT4lIyuljkfJQ/viewform