คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบรับตรง ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

คณะอุตสาหกรรมเเละเทค […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (รอบโควตา) เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64

เปิดรับสมัครนักศึกษา […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา 2) 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รองโควตา) ถึง 13 พ.ย. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลชนะเลิศ สถิติสูงสุดอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ สถิติส […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครบุคคลเพื […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื […]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ […]