วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และห้องปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์