เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (รอบโควตา) เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64

เปิดรับสมัครนักศึกษา […]

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และห้องปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมโรงเรือนเพาะเห็ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ณ กลุ่มธรณินอินทรีย์ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง และคณะ

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา 2) 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รองโควตา) ถึง 13 พ.ย. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]