ประกาศผล กสศ. 2565
2 เมษายน 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ลงทะเบียน 3/2564
ประกาศผลสอบ โยธา ไฟฟ้า
รับตรง-9
รับตรง-8
รับตรง-7
รับตรง-6
รับตรง-5
รับตรง-4
รับตรง-3
รับตรง-2
รับตรง-1
รับตรง 2564
ยื่นสำเร็จการศึกษา 2/2564
qrcode-bach-2564-2
qr_subject_bach_64
7 ส 2564
Quota 1/2565
ท่านสุรเกียรติ
ผศ.นิธิโรจน์
ท่านอธิการบดี
นายกสภา
success
ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประเมิน IT
eef-pass-2564
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายกสภาม.ฯ
ประกาศเจตจำนงสุจริต
แนะนำเครื่องมือการสอนออนไลน์
Krungthai Next
nstc by fit
econo-22/2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี

ประชาสัมพันธ์