Vision 2565-2569
Value 2565-2569
ประกาศผลสอบ โยธา ไฟฟ้า
รับตรง-9
รับตรง-8
รับตรง-7
รับตรง-6
รับตรง-5
รับตรง-4
รับตรง-3
รับตรง-2
รับตรง-1
ยื่นสำเร็จการศึกษา 2/2564
7 ส 2564
Quota 1/2565
ท่านสุรเกียรติ
ผศ.นิธิโรจน์
ท่านอธิการบดี
นายกสภา
success
ประเมิน IT
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายกสภาม.ฯ
ประกาศเจตจำนงสุจริต
แนะนำเครื่องมือการสอนออนไลน์
Krungthai Next
nstc by fit
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดี

ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว