บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

#คู่ความร่วมมือเริ่มต้นสิ้นสุด
1TOYOTA พังโคน2564
2ไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล 20002564
3บริษัท กลอรี่เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด2564
4บริษัท น.เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด2564
5บริษัท นครพนม บีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด2564
6ร้านบ้านเจี๊ยบ2564
7ร้านอุ๋ยพารวย2564
8โรงเรียนบ้านนาสีนวล2564
9ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยอิเลคทริค2564
10ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันฟาร์ม2564
11โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ25632566
12ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร25632567
13บริษัท สมาร์ท (๒๐๑๕) เซอร์วิสเซส จำกัด25622564
14บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)25622567
15วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทยขเยอรมัน สระบุรี25622565
16บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด25622566
17ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า25622566
18บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)25622566
19บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านยางพารา กับ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ, ๒๒ องค์กรทั้งภาคการศึกษา, ภาครัฐ, เครือข่ายภาคเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และเอกชน25622565
20บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี25622565
21ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 525622565
22สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร25622565
23บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด25612566
24บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด25612564
25บริษัท ดัชมิลก์ จำกัด25612566
26บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์25612564
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสกลนคร25612564
28School of Science and Technology / Graduate School of Science and Technology GUNMA UNIVERSITY, JAPAN25602565
29School of Science an dTechnology Graduate School of Science and Technology GUNMA UNIVERSITY, JAPAN25602565
30University of Foreign Language Studies-The University of Danang, Vietnam2560
31โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน25602564
32Dao-Heuang Froup, Lao PRD2559
33Hue University: College of Foreign Languages, Vietname2558
34SOUKSAVATH COLLEGE LAOS, P.D.R.2557
35The University of Danang, Vietnam2557