คู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์


สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนผลงานวิชาการสายสนับสนุน (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์)


ที่ชื่อเรื่องผู้เขียน
1คู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress)นายรวี ภูบุญมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2การวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นายรวี ภูบุญมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณนางเยาวภา ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4การวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์งบประมาณโครงการเงินรายได้ต่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 นางเยาวภา ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนายศักดิ์ดา สมแสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *