ผลงานเชิงวิเคราะห์


สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนผลงานวิชาการสายสนับสนุน (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์)


ที่ชื่อเรื่องผู้เขียน
1รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ ดีมาก
นายรวี ภูบุญมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์งบประมาณโครงการเงินรายได้ต่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 นางเยาวภา ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหว่างปี พ.ศ 2562-2564 นายศักดิ์ดา สมแสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การจัดการความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *