คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงาน และวางแผนงานปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล

           วันที่ 27 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567

     วันที่ 19 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

     วันที่ 15 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)

     วันที่ 12 กุมภา […]

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

      วันที่ 18 &#82 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Learning & Sharing เพื่อการจัดทำ ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

     วันที่ 12 มกราค […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมกับ บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด

     วันที่ 6 มกราคม […]