คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มอบลายผ้ามัดหมี่ และตราสัญลักษณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างขุ่ย

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup มทร.อีสาน ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้รับรางวัล ในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup มทร.อีสาน ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโอกาสผลงานได้รับการจดเเจ้งลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโอกาสที่ผลงานได้รับการจดเเจ้งลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ ผ […]

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรผู้ร่วมออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

       วันที่ 2 มีนา […]

ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

   เมื่อวันที่ 27-28 […]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกระตุ้นฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพด้วยระบบไฟฟ้า และระบบแมคคานิค

        วันที่ 21 กุ […]

โครงการส่งเสริมการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

   &n […]