คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรผู้ร่วมออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

       วันที่ 2 มีนา […]

ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

   เมื่อวันที่ 27-28 […]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกระตุ้นฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพด้วยระบบไฟฟ้า และระบบแมคคานิค

        วันที่ 21 กุ […]

โครงการส่งเสริมการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

   &n […]

“รางวัลชมเชย อันดับ 1 “ในโครงการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับอา […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า​ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับอา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเวิร์คช็อป ในงานรวมน้ำใจไทสกล (งานกาชาด) ประจำปี 2566

วันที่ 13 – 22 […]

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา ได้รับการยกย่องเป็น “ผู้บริหารดีศรีพังโคน” ในโอกาส วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร “ผู้บริหารดีศรีพังโคน” วันครู ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี อาจา […]