สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

      วันที่ 1 – 3 ก […]

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและผู้ป่วยแบบถอดประกอบได้ ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

       วันที่ 19 ตุล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 256 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มอบลายผ้ามัดหมี่ และตราสัญลักษณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างขุ่ย

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้รับรางวัล ในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup มทร.อีสาน ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup มทร.อีสาน ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโอกาสผลงานได้รับการจดเเจ้งลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโอกาสที่ผลงานได้รับการจดเเจ้งลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ ผ […]