คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประกวดหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2565

       วันที่ 20 มิถ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อฟ ให้กับโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

       วันที่ 13 มิถ […]