สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา การสำรวจภาคสนาม

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน รูปแบบ Work-Integrated Learning (WIL) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรม ปีที่ 2 นวัตกรรมพลังงานสะอาดในระบบประปาหมู่บ้านสร้างขุ่ย

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการประชุมคัดกรองและคัดเลือก นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายค้นหา คัดกรองนักศึกษาทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงาน และวางแผนงานปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการร่วมพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของจังหวัดสกลนคร

คณบดีคณะอุตสาหกรรมแล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]