สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Smart Start Up for Business

       วันที่ 22 มิถ […]

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด

       วันที่ 22 มิถ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายรวี ภูบุญมี พร้อมคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเด็นความรู้ที่ 4: Digital Transformation (ภาคบรรยาย) ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     วันที่ 13 มิถุน […]

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สัญวัจน์ ทองแดง พร้อมคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปรเด็นความรู้ที่ 3 การสร้างชุมชนนวัตกรรมในยุค COVID-19 ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาอาชีพผลิตถ่านอัดแท่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ

     วันที่ 13 มิถุน […]

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเยาวภา ราชคำ พร้อมคณะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ประเด็นความรู้ที่ 4: Digital Transformation (ภาคบรรยาย) ชื่อผลงาน

     วันที่ 13 มิถุน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประกวดหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2565

       วันที่ 20 มิถ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 2

       วันที่ 18 มิถ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 18 มิถ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อฟ ให้กับโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

       วันที่ 13 มิถ […]