คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

       วันที่ 30 พฤศ […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย “ลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2566

       วันที่ 27 พฤศ […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

     วันที่ 25 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาทุน กสศ. รุ่นที่ 2

      ในวันที่ 24 &# […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามให้กับนักศึกษาทุน กสศ. รุ่นที่ 5

      ในวันที่ 22 &# […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

      วันที่ 22 พฤศจ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเทคโนโลยีสำหรับเมืองอัฉริยะต้นแบบ ประจำปี 2566 ในงาน Thailand Smart City Expo 2023

      วันที่ 22 พฤศจ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอ Concept Idea การเสนอขอโครงการงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) เชิงบูรณาการ

      วันที่ 14 พฤศจ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับมอบโปรแกรมลิขสิทธิ์ Software Simatic TIA portal จากบริษัท จีเมติกส์ จำกัด

      วันที่ 13 พฤศจ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดกิจกรรม Good Health Good Friendship กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

       ในวันที่ 8 พฤ […]