คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial

     วันที่ 26 กุมภา […]

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวัตกรรม การเรียนรู้ รูปแบบ METAVERSE หลักสูตร Minecraft Education ให้บุคลากรทางการศึกษา

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบด้าน Smart Farm ให้แก่ชุมชน

      วันที่ 20 มีนา […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงพื้นที่หนุนเสริมติดตามการค้นหา และคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปี 2566

    วันที่ 8 มีนาคม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2565”

       วันที่ 3 มีนา […]

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรผู้ร่วมออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

       วันที่ 2 มีนา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

        วันที่ 1 มีน […]

ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

   เมื่อวันที่ 27-28 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

   &n […]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกระตุ้นฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพด้วยระบบไฟฟ้า และระบบแมคคานิค

        วันที่ 21 กุ […]