คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

         วันที่ 10 พ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครร่วมขับเคลื่อน ธัชชา (TASSHA)

        เมื่อวันที่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่

      วันที่ 1 พฤษภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับนายกสภามทร.อีสาน พร้อมด้วยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

       วันที่ 11 เมษ […]

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดลองตลาด ให้กับสถานประกอบการ

         วันที่ 6 เม […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับบริษัท ซีคฟอร์ช จำกัด ถ่ายทำสกู๊ปโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

        วันที่ 31 มี […]

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการติดตามและประเมินการทำงานสถานศึกษาสายอาชีพ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

        วันที่ 31 มี […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

        วันที่ 26-29 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

   &n […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

   &n […]