คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

      วันที่ 25 &#82 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

       วันที่ 27 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มณฑลทหารบกที่ 29 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

      วันที่ 27 กันย […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่บริการวิชาการ มอบห้องน้ำสำเร็จรูปให้แก่วัดป่าหนองโดน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน

      วันที่ 26 กันย […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มอบลายผ้ามัดหมี่ และตราสัญลักษณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างขุ่ย

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

     วันที่ 11 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน ลงพื้นที่บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบลายผ้าครามร่วมสมัยให้กับชุมชน

       วันที่ 27 กรก […]

โครงการอบรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และแพ็คแบตเตอรี่ โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท จีเมติกส์ จำกัด

       วันที่ 20 – 2 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน ลงพื้นที่บริการวิชาการ ฝึกอบรมมัดย้อมผ้าครามและออกแบบลายผ้าครามร่วมสมัยให้ชุมชน

        วันที่ 11 กร […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

     วันที่ 7 กรกฎาค […]