คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบริการ หลักสูตร การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 11

         วันที่ 16 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 16 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา”

   &n […]

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม

          วันที่ 1 – […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

        วันที่ 31 สิ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการจุดประกายฝัน ปันรักให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วราชมงคล ครั้งที่ 15

        วันที่ 31 สิ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าเยี่ยมชมบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด

       วันที่ 24 สิง […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

       วันที่ 23 สิง […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าตรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2)

วันที่ 22สิงหาคม 256 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครจัดประชุมหารือร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          วันที่ 17 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

   &n […]