คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรม ปีที่ 2 นวัตกรรมพลังงานสะอาดในระบบประปาหมู่บ้านสร้างขุ่ย

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการร่วมพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของจังหวัดสกลนคร

คณบดีคณะอุตสาหกรรมแล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรมปีที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อชุมชนเมืองอัฉริยะ Innovationfor Smart Community Smart City”

       วันที่ 28 &#8 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

    วันที่ 27 กุมภาพ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายอาสา เตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ ในการเข้าสู่สถานประกอบการ

     วันที่ 22 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567

     วันที่ 19 &#821 […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อ นักบัญชีรุ่นเยาว์ และโครงการ CSR สานสายใยปันน้ำใจพี่สู่น้อง

       วันที่ 20 กุม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

     วันที่ 15 กุมภา […]