คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (The FIT Innovations Competition 2022)

        วันที่ 8 กัน […]

นักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

          วันที่ 10 […]

นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2565

        วันที่ 9 สิง […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำการศึกษา 2564

       วันที่ 19 กรก […]

ขอแสดงความยินดี นายปริญญา โก๊ะเค้า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัลความพระพฤติดี ประจำปี 2565 พร้อมเหรียญเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณเยาวภา ราชคำ” นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงาน “ระบบบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหน่วยงานภาครัฐ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ&# […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเขียนเเผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี

   &n […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบำรุงขวัญและกำลังใจของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

วันที่ 8 มีนาคม 2565 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

   &n […]