สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

      วันที่ 1 – 3 ก […]

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดผลงาน โครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

       วันที่ 20 ตุล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการและผู้ป่วยแบบถอดประกอบได้ ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

       วันที่ 19 ตุล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 256 […]

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับมอบจักรยานไฟฟ้า (FIT EV Bike V.1.0) ผลงานจากนวัตกรยานยนต์ไฟฟ้า (EV innovator)

       วันที่ 29 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มอบลายผ้ามัดหมี่ และตราสัญลักษณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างขุ่ย

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค

     วันที่ 10 มิถุน […]

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ขอแสดงความยินดีกับนา […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup มทร.อีสาน ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]