ขอแสดงความยินดีกับ “คุณเยาวภา ราชคำ” นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงาน “ระบบบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหน่วยงานภาครัฐ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ&# […]