คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มอบลายผ้ามัดหมี่ และตราสัญลักษณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างขุ่ย

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค

     วันที่ 10 มิถุน […]

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ขอแสดงความยินดีกับนา […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup มทร.อีสาน ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

อาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้รับรางวัล ในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup มทร.อีสาน ระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ อ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

              วันที่ […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (SATIT Project)

   &n […]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกระตุ้นฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพด้วยระบบไฟฟ้า และระบบแมคคานิค

        วันที่ 21 กุ […]

“รางวัลชมเชย อันดับ 1 “ในโครงการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับอา […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า​ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับอา […]