คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

              วันที่ […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (SATIT Project)

   &n […]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกระตุ้นฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพด้วยระบบไฟฟ้า และระบบแมคคานิค

        วันที่ 21 กุ […]

“รางวัลชมเชย อันดับ 1 “ในโครงการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับอา […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า​ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับอา […]

นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการเเข่งขันการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ น […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนทดสอบ“มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1″

วันที่ 11-14 ธันวาคม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล ในงาน AI Robotics for All Expo 2022 โชว์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทย

        วันที่ 6 ธัน […]

คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการประกวดผลงานสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 1 ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

      วันที่ 25 ตุลา […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มอบอุปกรณ์ไม้ค้ำยันช่วยพยุงเดิน ให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

        วันที่ 21 ตุ […]