ขอแสดงความยินดีกับ “คุณเยาวภา ราชคำ” นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงาน “ระบบบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหน่วยงานภาครัฐ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ&# […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเขียนเเผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี

   &n […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบำรุงขวัญและกำลังใจของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

วันที่ 8 มีนาคม 2565 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ผู้บริหารระดับสูง บริษัทแสงวิจิตรเทรดดิ้ง จำกัด ในโอกาสที่ได้รับ “โล่เชิดชูเกียรติ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย” เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี คุณราเชน ศิลปะรายา ในโอกาสที่ได้รับ “โล่เชิดชูเกียรติ ประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น” เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปฏิพงษ์ จงรู้ธรรม ในโอกาสที่ได้รับ “โล่เชิดชูเกียรติ ประเภท อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬาหรือกิจกรรม” เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.โกวิท บุญรอด ในโอกาสที่ได้รับ “โล่เชิดชูเกียรติ ประเภท อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน” เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี อาจารย์คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง ในโอกาสที่ได้รับ “โล่เชิดชูเกียรติ ประเภท อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน” เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]