สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Smart Start Up for Business

       วันที่ 22 มิถ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะวิชาชีพการปฏิบัติการในสถานประกอบการ สาขาบริหารธุรกิจ

        วันที่ 29 พฤ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินมาตรฐาน Pearson BTEC Level 4 Certificate in Management and Leadership

วันที่  21 เมษายน 25 […]