สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “Green Marketing Fair 2023”

       วันที่ 2 ตุลา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมจุดประกายฝันปันรักให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วราชมงคล ครั้งที่ 17

     วันที่ 20 กันยา […]

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

        วันที่ 9 กัน […]

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล Pearson BTEC ประเทศอังกฤษ

   &n […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ ” พาแลง แพงใจ บริหารธุรกิจ “

       วันที่ 10 มีน […]

ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบทุนสำหรับยอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 8 มีนา […]

ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติดีเด่น

   &n […]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ Finance Operation Trainee (พนักงานบัญชี) โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

   &n […]

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกประสบการณ์การตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

วันที่ 19 มกราคม 256 […]

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมทักษะ การสร้างสื่อ Motion Graphic แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี

         วันที่ 21 ธ […]