สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ ” พาแลง แพงใจ บริหารธุรกิจ “

       วันที่ 10 มีน […]

ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบทุนสำหรับยอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 8 มีนา […]

ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติดีเด่น

   &n […]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ Finance Operation Trainee (พนักงานบัญชี) โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

   &n […]

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกประสบการณ์การตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

วันที่ 19 มกราคม 256 […]

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมทักษะ การสร้างสื่อ Motion Graphic แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี

         วันที่ 21 ธ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการ ” นักธุรกิจเพื่อสังคม “

      วันที่ 5 ตุลาค […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการจุดประกายฝัน ปันรักให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วราชมงคล ครั้งที่ 15

        วันที่ 31 สิ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” ประจำปีการศึกษา 2565

             วันที่ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด The Smart Start Up for Business

       วันที่ 22 มิถ […]