คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

     วันที่ 15 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

    วันที่ 16 กุมภาพ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

     วันที่ 15 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)

     วันที่ 12 กุมภา […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีคูณพัฒนา

   &n […]

สาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

     วันที่ 6 กุมภาพ […]

สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)

   วันที่ 1 – […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

      วันที่ 1 – 3 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

     วันที่ 2 กุมภาพ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงค์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

      วันที่ 31 มกรา […]