คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

      วันที่ 25 &#82 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

       วันที่ 27 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ WiL

     วันที่ 27 กันยา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มณฑลทหารบกที่ 29 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

      วันที่ 27 กันย […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่บริการวิชาการ มอบห้องน้ำสำเร็จรูปให้แก่วัดป่าหนองโดน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน

      วันที่ 26 กันย […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุน เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ สู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้า

      วันที่ 23 &#82 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 4

       วันที่ 22 &#8 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า เดินหน้าผลิตนวัตกร

      วันที่ 16 – 17 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักคิดสีเขียว ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 3

      วันที่ 29 สิงห […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566

    วันที่ 16 มิถุนา […]