โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการทางวิชาชีพ

วันที่ 4 สิงหาคม 256 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

       วันที่ 21 กรก […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการ Presentation

       วันที่ 25-26 […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 13 มิถุน […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 29 มี […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

        วันที่ 28 มี […]