วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (SATIT Project) ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ และนำความมรู้ที่ได้จากการเรียนมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าทางการตลาด และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษาอีกด้วย โดยมีนักศึกษานำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้จำนวน 29 ผลงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *