วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีมอบทุนสำหรับยอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมียอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาวสุพัตรา อาสาสร้อย นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 และยอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ และอาจารย์ ดร.สุภาวิตา อินทรพาณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ทั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาที่มียอดการออมและฝากเงินไว้กับศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสูงสุดและมีการฝากเงินประจำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นผู้ได้รับทุนยอดนักออมดีเด่นประจำปี ในการนี้ อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง ผู้ช่วยคณบดี  ด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและมาตรฐานวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ ที่ปรึกษาศูนย์บัณฑิต   นักปฏิบัติ ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *