คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

       วันที่ 26-28 […]

คณะทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนงานแผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565

   &n […]

บริษัท ฟอร์มิกา จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ให้กับโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ และโปรแกรมวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิก์การแพทย์

       วันที่ 26 มกร […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบอุปกรณ์ผลิตถ่านอัดแท่งให้ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพผลิตถ่านอัดแท่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ

       วันที่ 26 มกร […]

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ “ค่ายอาสาให้ความรู้ เติมความฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม”

       วันที่ 21-22 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

       วันที่ 17-18 […]

โครงการส่งเสริมทักษะและความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564

       วันที่ 15-16 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาชีพผลิตถ่านอัดแท่งสู่การเป็นผู้ประกอบการให้กับชุมชน

       วันที่ 13 มกร […]

บุคลากร เจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565

       วันที่ 4 มกรา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ”การสร้างวัฒนธรรมและความสามัคคีแก่บุคลากรวิทยาเขตสกลนคร”

       วันที่ 28 ธัน […]