ขอแดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 29 กันยายน 25 […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสภา มทร.อีสาน เนื่องในโอกาศได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานที่ประชุม นายกสภา ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

การอบรมการใช้เทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์

   &n […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 25 กันยายน 25 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ รางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา จากการเข้าร่วมโครงการสร้าง NewGenReviewerContest

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “โปรแกรมควบคุมระบบการจ่ายน้ำให้แปลงเกษตร”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน “โปรแกรมควบคุมเครื่องผสมน้ำคราม”

             คณะอุตส […]

คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”

   &n […]