วันที่ 7-11 กุมภาพันธุ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา (เก่งงาน เก่งคน เก่งแก้ปัญหา) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงทุกระดับ มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยในโครงการ มีการอบรมให้ความรู้ทั้งด้านการเริ่มต้นธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดทำบัญชีธุรกิจและการวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ. ดร. สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *