คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

      วันที่ 25 &#82 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

       วันที่ 27 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ WiL

     วันที่ 27 กันยา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มณฑลทหารบกที่ 29 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

      วันที่ 27 กันย […]

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่บริการวิชาการ มอบห้องน้ำสำเร็จรูปให้แก่วัดป่าหนองโดน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน

      วันที่ 26 กันย […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุน เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ สู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้า

      วันที่ 23 &#82 […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะภาษาที่จำเป็นสำหรับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

      วันที่ 23 กันย […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 4

       วันที่ 22 &#8 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมโครงการ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา 2566

     วันที่ 21 กันยา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มอบลายผ้ามัดหมี่ และตราสัญลักษณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างขุ่ย

วันที่ 21 กันยายน 25 […]