สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต และส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

วันที่ 22พฤษภาคม 256 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานเวทีปิดโครงการภาคอีสาน “มหกรรมถนนสายอาชีพ”

     วันที่ 22-23 พฤ […]

การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress) – คู่มือการปฏิบัติงานหลัก โดย นายรวี ภูบุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือการปฏิบัติงานห […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

         วันที่ 10 พ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

         วันที่ 10 พ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครร่วมขับเคลื่อน ธัชชา (TASSHA)

        เมื่อวันที่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่

      วันที่ 1 พฤษภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL)

        วันที่ 29 เม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอเรียนเชิญ เข้าร่วมฟังบรรยาย “เจาะลึกการพัฒนาบทความวิจัยและตำราการพัฒนาเอกสารการสอนให้ได้มาตรฐาน สำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการ” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขั้นตอนเเละเอกสารในการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเเจ้งขั้นตอนเเละเอ […]