คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

     วันที่ 19 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายอาสา เตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ ในการเข้าสู่สถานประกอบการ

     วันที่ 22 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567

     วันที่ 19 &#821 […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อ นักบัญชีรุ่นเยาว์ และโครงการ CSR สานสายใยปันน้ำใจพี่สู่น้อง

       วันที่ 20 กุม […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เปิดมุมมองวิชาชีพบัญชี ในสถานประกอบการ

     วันที่ 14 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

     วันที่ 15 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

    วันที่ 16 กุมภาพ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติภัย การระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

     วันที่ 16 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

     วันที่ 15 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ทีดับบลิวอี เทคนิคอล จำกัด จัดกิจกรรมกรรมแนะเเนวการฝึกงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)

       วันที่ 14 กุม […]