คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพีธีลงนาม MOU มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ ม.นครพนม และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

        วันที่ 29 สิ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีลงนาม MOU กับ บริษัท จีเมติกส์ จำกัด

        วันที่ 23 พฤ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

        วันที่ 22 พฤ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท โฟล์แอคเคาท์ จำกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

        วันที่ 10 พฤ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

        วันที่ 10 พฤ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

         วันที่ 28 ม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

        วันที่ 1 มีน […]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ Finance Operation Trainee (พนักงานบัญชี) โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และบริษัท Star8 ประเทศไทย (จำกัด)

19 มกราคม 2566 คณะอุ […]

คณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงาน โรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 19 มกราคม 2566 คณะอ […]