คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

        วันที่ 1 มีน […]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ Finance Operation Trainee (พนักงานบัญชี) โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และบริษัท Star8 ประเทศไทย (จำกัด)

19 มกราคม 2566 คณะอุ […]

คณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงาน โรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 19 มกราคม 2566 คณะอ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

วันที่ 18 มกราคม 256 […]

โครงการชุมชนนวัตกรรมสำหรับนวัตกร กิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรมให้กับ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 13 – 15 […]

กิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรม ให้กับมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

วันที่ 14 มกราคม 256 […]

คณะผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก

        วันที่ 29 ธั […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ บริษัท บริษัท ดัชมิลส์ จำกัด และ บริษัท สตาร์ 8 จำกัด

       วันที่ 29 พฤศ […]

กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการทำสีชิ้นส่วนยานยนต์ โดยคณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

        ในวันที่ 17 […]