คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าเยี่ยมชมบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด

       วันที่ 24 สิง […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครจัดประชุมหารือร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          วันที่ 17 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์นมและยานยนต์ไฟฟ้า

      วันที่ 10 สิงห […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษา

      วันที่ 6 – 7 ส […]

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด

       วันที่ 22 มิถ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครร่วมขับเคลื่อน ธัชชา (TASSHA)

        เมื่อวันที่ […]

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

       วันที่ 7-8 กุ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

       วันที่ 27 ธัน […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และผู้ประกอบการ

        วันที่ 14 ธั […]