คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 4

       วันที่ 22 &#8 […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐานการเป็นช่างไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

        วันที่ 2 กัน […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักคิดสีเขียว ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 3

      วันที่ 29 สิงห […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับช่างไฟฟ้า

       วันที่ 21 กรก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

         วันที่ 13 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์

กิจกรรม Big Cleaning […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทบริษัท สมาร์ท 2015 เซอวิสเซส จำกัด

โครงการ Entrepreneur […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

              วันที่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Up Skill ตามแนวทางของสถานประกอบการ แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

      วันที่ 20 มีนา […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (SATIT Project)

   &n […]