คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

     วันที่ 19 &#821 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายอาสา เตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ ในการเข้าสู่สถานประกอบการ

     วันที่ 22 กุมภา […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อ นักบัญชีรุ่นเยาว์ และโครงการ CSR สานสายใยปันน้ำใจพี่สู่น้อง

       วันที่ 20 กุม […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชน

    วันที่ 13 กุมภาพ […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีคูณพัฒนา

   &n […]

สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)

   วันที่ 1 – […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

      วันที่ 1 – 3 ก […]

อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานในทวีปยุโรปตะวันออก

     วันที่ 22 &#821 […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงค์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

      วันที่ 31 มกรา […]

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกาย วัยรุ่นยุคใหม่ ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

    วันที่ 21 มกราคม […]