คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบด้าน Smart Farm ให้แก่ชุมชน

      วันที่ 20 มีนา […]

ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

   เมื่อวันที่ 27-28 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเวิร์คช็อป ในงานรวมน้ำใจไทสกล (งานกาชาด) ประจำปี 2566

วันที่ 13 – 22 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Prof. MUSA İLHAN ÇAĞIRGAN อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Akdeniz ประเทศตุรกี

      วันที่ 27 ตุลา […]

ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์ณพรรตศกร จรทอง เนื่องในโอกาสผลงานวิจัยผ่านการคัดเลือก Pre-Talent Mobility

ขอเเสดงความยินดีกับ […]

คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

       วันที่ 19 ตุล […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 10

      วันที่ 30 – 31 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครร่วมขับเคลื่อน ธัชชา (TASSHA)

        เมื่อวันที่ […]

ขั้นตอนเเละเอกสารในการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเเจ้งขั้นตอนเเละเอ […]