ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

   &n […]

โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไปรุ่นที่ 7

วันที่ 24 ตุลาคม 256 […]