ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์รับสมัคร https://fit.rmuti.ac.th/quota

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

          ตามที่  มห […]

เลือกที่นั่งก่อนใคร….ในสาขาที่ชอบ @”ราชมงคลสกลนคร” #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565

เลือกที่นั่งก่อนใคร& […]

เลือกที่นั่งก่อนใคร….ในสาขาที่ชอบ @”ราชมงคลสกลนคร” #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565

เลือกที่นั่งก่อนใคร& […]

ด่วน! กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายนนี้ ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยไม่มีข้อผูกมัด

ด่วน! กสศ. เปิดรับสม […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบรับตรง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน และ 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน และ 4 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565