ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการติดตามและประเมินการทำงานสถานศึกษาสายอาชีพ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

        วันที่ 31 มี […]

เลือกที่นั่งก่อนใคร….ในสาขาที่ชอบ @”ราชมงคลสกลนคร” #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565

เลือกที่นั่งก่อนใคร& […]

เลือกที่นั่งก่อนใคร….ในสาขาที่ชอบ @”ราชมงคลสกลนคร” #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565

เลือกที่นั่งก่อนใคร& […]

ด่วน! กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายนนี้ ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยไม่มีข้อผูกมัด

ด่วน! กสศ. เปิดรับสม […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบรับตรง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน และ 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน และ 4 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน […]

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการลงทะเบียนเรี […]