เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.เอกวิทย์ หายักวงษ์ และ ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและผ้าย้อมสีธรรมชาติโดยใช้แนวคิดในการออกแบบและรูปแบบธุรกิจอย่างยั่งยืนและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประเทศ ระยะที่ 1” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ในงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ธัชชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อีกทั้งยังได้นำชุดผ้าย้อมครามจากแนวคิด Eco-design ผลงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการแสดงผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงรายโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *