ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 6 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ จากสภาวิศวกร 2 ท่าน โดย คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ตำแหน่งเหรัญญิกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และประธานอนุกรรมาการสวัสการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การแนะนำความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล ตำแหน่ง อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ร่วมบรรยายในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *