วันที่ 4 เมษายน 2562 แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร รวมทั้งสิ้น 100 คน และปิดท้ายด้วยพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดโครงการในปีต่อไปให้กับ มทร.อีสาน นครราชสีมา

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลงานการจัดการความรู้ (KM) เข้าร่วมการประกวด ดังนี้

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผล
1 เทคนิคการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community Product Development Technique) นางสาวทิพวรรณ์ ศิริมาตร
ผศ.เพชรไพรริน อุปปิง
นางสาววิมลสิริ มุสิกา
นางสาววิมลใย เทือกตาถา
นางโสภิดา สัมปัตติกร
นางสาวฐานิตย์ เกสร
นางสาวสาวิตรี บุตรศรี
2 เทคนิคการบริหารจัดการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Hands-on Center Management Technique) นายอภิชาต ราชคำ
3 การเพิ่มประสิทธิภาพงานรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบรับสมัครออนไลน์ (Quota online) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นายรวี ภูบุญมี
นายสมพงษ์ วะทันติ
นายอภิเดช ดอนอ่อนเบ้า
นายวินัย ไตรพิมพ์
4 เข้าร่วมโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 13 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน โดยการนำเสนอโครงการ “กล้าใหม่…ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร” นายปริญญา กิตติสุทธิ์

ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *