วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ และมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการ โอกาสนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *