วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโอกาสที่ลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.บัญชา แสนโสดา และ ผศ. ดร.ชลดา ปานสง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *