วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) โดยการนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในกลุ่มเรื่อง“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ” โดยผลงานที่จัดแสดง ได้แก่ (1) การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าคราม โดยอาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา อาจารย์ ดร.วาสนา แผลติตะ และคณะ (2) โรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบ โดย ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ และคณะ โดยในงานนี้ มทร.อีสาน ได้รับรางวัล Bronze Award ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลงาน“การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าคราม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *