วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีและ อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมฯ จากปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและจัดทำแผนงานงบประมาณตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษา 3 ด้าน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจาก วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์ (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา ในนามผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ได้มีการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมฯ ในปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *