วันที่ 10 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการเตรียมตัวก่อนออกฝึกงานและเข้าใจการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปาณิสรา ประจุดทะศรี อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ และอาจารย์ภูมินทร์ ประกอบแสง เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนน 324 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *