วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาสชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ผศ.ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ และ ผศ.ดร.อรอนงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ ในโอกาสลงพื้นที่หนุนเสริมการดำเนินงานการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา การค้นหา คัดกรองความยากจน และคัดเลือก นักศึกษาทุน ให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งคณะทำงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการลงพื้นที่ค้นหา คัดกรองความยากจน และคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *