วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแฟลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานฯ โดยได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนพัฒนากำลังคนฯ (บพค.) ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และสถานประกอบการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมหารือวางแผนทิศทางการดำเนินงานโครงการในปีถัดไป ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรม อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *