วันที่ 29 เมษายน 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)  ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *