วันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอาคตได้ โดยมีกิจกรรม..Workshop การประกอบแบตเตอรี่ การประกอบยานยนต์ไฟฟ้า การ Spot แบตเตอรี่ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ ผศ.ดร.จีระพงศ์ ศรีวิชัย อาจารย์ เมธา ทัศคร  ผศ.คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ ผศ.ดร.กฤตยา สมสัย อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ อาจารย์ศรายุทธ พลสีลา อาจารย์ธวัช กองสี คุณอภิชาต ราชคำ คุณธานีรัตน์ ร่มเกษ คุณอภิชาต อาแพงพันธ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานิตย์ จันมี อาจารย์สุรศักดิ์ หมื่นจูม อาจารย์นิวัติ พรหมส่วน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *