วันที่ 10 มีนาคม 2566 สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ พาแลงแพงใจ บริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเสริมสร้างบุคลิกภาพทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมต่อไป ในการนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 335 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *