วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และให้เกิดความร่วมมือในการระดมความคิดทั้งในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *