วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิมลสิริ มุสิกา อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *