กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่  14 มิถุนายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร ๑๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัวจุดลงทะเบียน
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าแถวเช็คชื่อตามลำดับหมายเลข ณ ห้องประชุมราชมงคล
๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร (ซ้อมย่อย)
๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าแถวเช็คชื่อตามลำดับหมายเลข ณ ห้องประชุมราชมงคล

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
– ประธานเดินทางมาถึงในบริเวณพิธี
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมมอบประกาศนียบัตร
– คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวรายงาน
– ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตร
– ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณ
– ประธานกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
– ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมถ่ายรูปหมู่
๑๖.๐๐ น.– เสร็จพิธี

หมายเหตุ  :
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 -10.15 น.
** การแต่งกาย : อาจารย์กำกับแถว  ชุดสูท พร้อมครุยวิทยฐานะ
***อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ชุดสูท พร้อมครุยวิทยฐานะ หรือแต่ละสถาบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *