วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว ลงนามความร่วมมือกับ นายโภคิน ประสิทธิ์สุทธิพร กรรมการ นายธนกร อุดมธีรนันท์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Worked-integrated Learning : WiL) ร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนาพัฒนาฝีมือช่างหรือนักศึกษาช่างในงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่เข้าร่วม และร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ซึ่งมีนางสาวณิชานันท์ โรจนวงศ์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าสาขา และคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในโอกาสนี้ ตัวแทนบริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ยังเข้าร่วมในการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อมอบทุนทรัพย์ในการศึกษาอีกด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก คุณสิทธิพร จันทร์มาเมือง ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ภาพ ข่าว โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์