วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้และการถ่ายทอดวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน และได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่านคือ นางสาวคุณิตา อัญชนานันท์ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร และ Mr.Matin Weeler ปราชญ์ชาวต่างชาติ ผู้มีความเชียวชาญด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจาก โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพังโคน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาเขตสกลนคร ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้กว่า 800 คน

ชมภาพบรรยากาศโครงการ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *