วันที่ 8-9 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 16 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นเจ้าภาพ จัดงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม“วิพิธทัศนาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” นิทรรศการสาธิตจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม นิทรรศการ 4 วิทยาเขต การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) การประกวดส้มตำลีลา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงสินค้าชุมชนจากกลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG.(U2T)ในการนี้ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบโล่แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย โดยนายภูริภัทร บัวจันทร์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *